Türkçe Çalışma Kağıtları İndir

İçerisinde Türkçe ile tüm konuların bulunduğu güzel bir Türkçe etkinlik kaynağıi. İçerisinde renkli etkinlikler bulunmakta ve tüm konuları kapsamaktadır. Yapanın kim olduğunu bilmiyoruz ama biz yönetim olarak bu kaynağı çok beğendik. Yapanın ellerine sağlık. İçerisinde şu konularda etkinlikler var:

 • 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3
 • 2. Gerçek – Mecaz – EĢ – SesteĢ – Zıt – Yan – Terim Anlam SAYFA: 4-18
 • 3. Atasözü – Deyim SAYFA: 19-21
 • 4. Öznel – Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25
 • 5. Sebep-Sonuç – Amaç-Sonuç SAYFA: 26
 • 6. Grafik Okuma SAYFA: 27
 • 7. DüĢünceyi GeliĢtirme Yolları SAYFA: 28-29
 • 8. Büyük Ünlü Uyumu – Ulama SAYFA: 30
 • 9. Ünsüz YumuĢaması SAYFA: 31
 • 10. Ünsüz SertleĢmesi SAYFA: 32
 • 11. Ses Bilgisi Genel SAYFA: 33-34
 • 12. ―mi-de-ki‖ nin Yazılımları SAYFA: 35-37
 • 13. Yazım Kuralları SAYFA: 38
 • 14. Noktalama SAYFA: 39
 • 15. Kök – Ek SAYFA: 40-45
 • 16. Hal ekleri SAYFA: 46-48
 • 17. Ġsim SAYFA: 49-52
 • 18. Sıfat SAYFA: 53-55
 • 19. Zamir SAYFA: 56
 • 20. Zarf SAYFA: 57
 • 21. Edat – Bağlaç SAYFA: 58-59
 • 22. Fiillerin Anlam Özellikleri SAYFA: 60
 • 23. Kip SAYFA: 61-62
 • 24. Fiillerde Anlam Kayması SAYFA: 63
 • 25. Ek-Fiil SAYFA: 64-65
 • 26. Fiilde Yapı SAYFA: 66-68
 • 27. Fiilimsi SAYFA: 69-70
 • 28. Cümlenin Ögeleri SAYFA: 71
 • 29. Cümlede Vurgu SAYFA: 72
 • 30. Çatı SAYFA: 73-74
 • 31. Cümlelerin Ġfade Ettiği Anlam SAYFA: 75
 • 32. Cümlede Yapı SAYFA: 76
 • 33. Anlatım Bozuklukları SAYFA: 77-80

Kaynak: Mesut HAYAT

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Abonelik  
Bildir