TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (7)

1. Galiba şiir öldü. Yeni şiirler okumak istiyorum fakat olmuyor. Bütün şiirler öncekilerin gerisinde kalıyor. Sanki bütün iyi şiirler yazılmış ve söyleyecek yeni bir dize kalmamış gibi… Şiir sanatını yeniden gündeme getirmek için Nobel’i bir şaire verdiler. Açık konuşmak gerekirse bence bu, ölü yüzü pudralamaktan başka bir şey değil.

Paragrafta geçen altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilinen bir durumu olduğundan farklı göstermek
B) Gizli bir durumu ortaya çıkarmak
C) Anıları canlandırmak
D) Kötü durumları unutturmak

(1) Kapadokya, tarihin derinliklerine uzanan bir mirastır. (2) Akıl almaz bir doğal yapı oluşturan peri bacaları dünyanın ilgisini çekmektedir. (3) Her yıl biraz daha artan bu ilgi, Kapadokya’nın hakkıdır. (4) Yer altı şehirleri ve peri bacalarıyla ilgili pek çok makale de yazılmıştır.

2. Numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül(,) farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kapıyı açtı, karşısında hamal kılıklı birini gördü.
B) Vapur iskeleye yanaştı, yolcular vapurdan bir bir indi.
C) Aynanın karşısına geçti, saçlarını güzelce taradı.
D) Kastamonu’ya, yılar önce ayrılmak zorunda kaldığı memleketine, dönüyordu artık.
4. Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce yazısıdır?

A) Köylüler çatlak toprağın üzerinde oturmuş konuşuyordu. Susuzluktan, tarlaların kavrulmasından yakınıyorlardı. Yanlarına gidip selam verdim. Buralarda “emmi” derler, emminin elleri de toprak gibi çatlak çatlaktı.
B) Zamana ayak uyduranları takdir ediyorum. Teknolojiyi hemen benimseyip kullananları da… Fakat ben onlardan değilim. Yazılarımı otuz yıldır daktiloyla yazıyorum, bilgisayara dokunmuşluğum yok. Daktilomun tık tık tık benimle konuşmasından vazgeçer miyim?
C) İstanbul’u gören balkonunda sabaha kadar oturdu. Hava açık ama soğuktu. Omzuna annesinin ördüğü uçuk pembe şalı almıştı. Güneş doğunca sütçülerin çıngırak seslerini duymaya başladı.
D) “Okuma yazmayı bile doğru dürüst öğrenememiş bu çocuk.” dedikleri İskender, okumayı değil de atları seviyordu. Herkes mi büyük adam olacaktı canım? Azmetti, çalıştı; ahırlarda yattı, kalktı. Okuma yazmayı hiçbir zaman sular seller gibi öğrenemedi ama önce büyük bir jokey sonra usta bir seyis oldu.

“Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe elele, beraber.
Bütün köylerinde güzel yurdumun
Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan, cennet vatan,
Kalkınmalı, kalkınmalı. “
5. Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birlik – İyimserlik
B) Yalnızlık – Pişmanlık
C) Korku – Üzüntü
D) Karamsarlık – Özlem

6. “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?
A) Karanlık – Usturaya
B) Şimşek – Usturaya
C) Ustura – Şimşeğe
D) Hava – Usturaya

7. “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir?
A) Özne + tümleç + yüklem
B) Tümleç + özne + yüklem
C) Özne + yüklem
D) Özne + nesne + yüklem

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Çamaşırlar ıslanmış yağmur yağınca.
B) Doğru arkadaşlar seçmek çok önemlidir.
C) Bizimle ilgilenen doktorun ameliyatı varmış.
D) Beni görünce başını eğip selamladı.

9. Yüzümü usulca göğe yasladım. Martılar gözlerimde kanat çırpıyor. Bulut bulut parçalanmış gökyüzünü izliyorum. Sanki bulutlar bana doğru koşuyor. Saklambaç oynar gibi bir görünüp bir kaybolan güneş de beni elimden tutup düşlerimin içine sürüklüyor.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Betimleyici ögelerden yararlanma
B) Kişileştirmeye başvurma
C) Hayal unsuru ögelere yer verme
D) Karşılaştırmalara yer verme

Karanlıkta kalacakmışız
Ürkmüyorum bu yalandan
Aydınlanmayı öğrendim kitaplardan
Ve içimdeki umuttan

10. Bu şiir aşağıdakilerin hangisinde anlamı bozulmadan neden sonuç cümlesine çevrilmiştir?

A) İçimdeki umuttan ve kitaplardan aydınlanmayı öğrenmek için karanlıkta kalmaktan ürkmüyorum.
B) Karanlıkta kalacağımız için aydınlanmayı öğrendim içimdeki umuttan ve kitaplardan.
C) İçimdeki umuttan ve kitaplardan aydınlanmayı öğrendiğim için karanlıkta kalmaktan ürkmüyorum.
D) Umut ve kitaplar karanlıkta kalma korkusunu yenebilecek güce sahiptir.
11. Bir dönemin efsane romanı “Simyacı” bugün yayınlansaydı o kadar büyük bir ilgiyle karşılanmazdı. Çünkü artık bu türden çok kitap bulunuyor. Her sorunu sevgiyle çözebileceğimizi düşünmemizi sağlayan, kendimizi hayatın akışına bırakmamızı öneren kitapların devri geçiyor. Her şeyi koşulsuz seversek dünyanın güllük gülistanlık bir yer olacağını iddia eden kitaplar artık pek ilgi görmüyor.

Parçaya göre Simyacı adlı romanın ilk yayınlandığında büyük ilgi görmesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?

A) Bu tür kitapların ilk örneklerinden biri olması
B) Gerçek hayatta yaşanan olayları konu edinmesi
C) Benzer kitapların çıkması için öncü olması
D) Ele aldığı sorunlara çözümler önermesi
12. (…) Kaliteli çocuk romanlarının yazılmamasının sebebi budur. Bugünün çocukları yarının öğretmenleri, doktorları, yazarları olacaktır. Konuya bu hassasiyetle yaklaşılmalıdır. Çocukları gerçek bir okuyucu olarak gördüğümüz gün, çocuk edebiyatımız gerçek eserler vermeye başlayacaktır.

Paragrafın anlam bütünlüğüne göre paragrafın başına aşağıdakilerden hangisine getirilmelidir?

A. Bütün çocuklar iyi bir okuyucu olarak yetiştirilmelidir.
B. Çocuk okuyucuların değerlendirme yeteneğinin olmadığı sanılır.
C. Ülkemizde çocuk edebiyatı diğer türlerin gerisinde kalmıştır.
D. Çocukların da okuduğu kitapları eleştirmeye hakkı vardır.

13. Sosyal paylaşım sitelerinde yüzlerce arkadaşı olan günümüz insanları için gerçek dünyada durum pek de parlak değil. Özellikle genç nesil için en güncel ve önemli sorunlardan biri yalnızlık. Bilgisayar başında saatlerce oturan, elinden telefon düşmeyen gençler arkadaşlarıyla yüz yüze olmaktansa sanal iletişimi tercih ediyor. Dışarı çıktıklarında da ne yapacaklarını şaşırıyor, çevreye uyum sağlayamıyor ve hemen sıkılıyorlar.

Aşağıdaki önerilerden hangisi bu metinde sözü edilen “sorun”un çözümüne yöneliktir?

A) Bir uğraş edinirsen tek başına da mutlu olabildiğini görürsün.
B) İnsanların fikirlerine önem vermeli; onları dikkatle dinlemeli ve kibirden uzak durmalısın.
C) İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanlarla devamlı iletişim içinde olmalı ve dış dünyaya kendini kapatmamalısın.
D) Etrafında ne kadar çok insan olursa o kadar da düşmanın olabileceğini unutma ve kimseye güvenme.

14.Aşağıdakilerden hangisi koşullu (şartlı) cümledir?
A) Günü gününe çalışsa, başarılı olacak.
B) Yıllar sonra bir gün karşılaşırız eski bir dostla.
C) Sait Faik, modern öykücülüğümüzün babasıdır.
D) Babasıyla İstanbul’a yarın gidecekmiş.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.
B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.
C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.
D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

16. “İşlemek“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) En iyi işleyen otel bizimki
B) Ulus-Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.
C) İşyeri on beş elemanla işliyor.
D) Duvardaki tüm saatler işledi.
17. “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem olarak kullanılmıştır?

A) O davete büyük bir özenle hazırlandı.
B) Onun büyük sıkıntısı vardı.
C) Dairenin en çalışkan elemanı oydu.
D) O aramadıysa sen arasaydın.

18. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, isim fiil eki almamıştır?

A) Koruma altına alınanlardan biriydi.
B) Yazma alışkanlığı neredeyse yok.
C) Beni bir daha sakın arama.
D) Sokaklarda dolaşmak istiyordum.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç farklı türde fiilimsi vardır?

A) Yağan yağmura aldırmadan saatlerce yürüdük.
B) Sensiz geçirdiğim günleri hatırladıkça ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.
C) Arkadaşlarının söyledikleri onun için fazlasıyla önem taşıyordu.
D) Sırtımdaki ağrılar, gün geçtikçe şiddetini artırıyordu.

20. Sağlam bir dil bilinci ve sevgisi olan bir yazardı. Estetik beğenisinin sağlamlığı diline de yansır; en çetrefilli Fransızca tümceleri anlaşılır ve güzel bir Türkçe ile çevirme becerisini gösterirdi. Yazılarına ve çevirilerine baktığınızda, ne denli sağlam dil duygusuna, kavrayış inceliğine, söyleyiş kıvraklığına ve güzelliğine sahip olduğunu görürdünüz.
Paragraftaki yazar ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Anlatımının açık ve anlaşılır olduğu
B) Sözcük seçiminde titiz davrandığı
C) Başarılı çalışmalar yaptığı
D) Eserlerini okur düzeyine göre yazdığı

1 2 oy
İçeriğe Puan Ver!
Abonelik
Bildir
guest
1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle