TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (13)

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi

1. ”Sen gideli onu hiç görmedim.”cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B) Bir gülüşü bile çok gördüler ona.
C) Gelecek günler sizlerin olacak.
D) Kaybolan yıllarıma çok acıdım.

2. Aşağıdakilerden hangisinde özne yaptığı işten etkilenmektedir?

A) Söz almak için elini kaldırdı.

B) Sınıflar az önce temizlendi.

C) Kitap fuarında onunla karşılaştık.

D) Oturanları rahatsız etmekten çekindi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır?

A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi?

B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum!

C) Adam olacak da bize bakacak!

D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.

4. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

a) THY’nin uçakları ile yolculuk yaparım.

b) Özel kanallar TRT’nun izleyici oranını düşürdü.

c) Bu yıl ÖSS’ye yaklaşık bir buçuk milyon aday girecek.

d) Uçak saldırıları ABD’yi ayağa kaldırdı.

5. Hasta” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözde özne olarak kullanılmıştır?

A) Hasta, güçlükle sedyeye taşındı.

B) Hasta, ağrılarından şikâyetçiydi.

C) Hasta, etrafında bakındı.

D) Hasta, hemşireden su istedi.

6. Aşağıdakilerin hangisinde “-ecek” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) En geç iki gün içerisinde siparişiniz gelecek.

B) Yaptıklarına söyleyecek söz bulamıyorum.

C) Bu olaydan sonra yine konuşacaklar arkamdan.

D) Bir gün bile beni dinlemeyecek misin sen?

7. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmıştır?

A)Su kenarındaki dar yolda çoğu kere taştan taşa atlayarak yürüyorduk.

B)Dağdan yuvarlanıp derenin yolunu kapayan ev büyüklüğünde taşlar vardı.

C)Boğazın genişlediği yere gelince kulağımıza müthiş bir gürültü geldi.

D)Ulu çınarın gövdesinde yıkılıp dağılmaya yüz tutan boş bir su değirmenini geçtik.

8. “Göçebe bir toplumun dilinde bin yayla çiçeğinin kokusu vardır.”

Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göçebe topluluklar doğayla iç içedir.

B) Göçebe toplulukların dili çiçek adları yönüyle zengindir.

C) Her toplumun yaşam biçimi diline yansır.

D) Toplumların farklı yaşam tarzları vardır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir?

A) Ağız ağıza vermiş, gizli gizli konuşuyorlardı.

B) Ağız birliği etmişler, aynı açıklamaları yapmışlardı.

C) Çok güzel konuşmuş, ağzına geleni söylemişti.

D) Başına gelenlerden ağzı yanmış, her şeyi incelemeye karar vermişti.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?

A) Ne kadar güzel şiir okuyorsunuz.

B) Ne yapsak da bu sıkıntıyı atlatsak.

C) Ne söylemek istediklerini anlayamadım.

D) Ne yapıp edip bu işi bitirmeliyiz.

11. Aynı olaylar üzerinde ortak düşünceleri olmayan, birbirine aykırı düşen insanların birlikte yaşamaları ve bir iş üzerinde anlaşmaları olanaksızdır.

Bu durum, aşağıdaki atasözlerinden hangisine bir örnektir?

A)İki deliye bir uslu koymuşlar.

B)İki el bir baş içindir.

C)İki baş bir kazanda kaynamaz.

D)İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

12. Dallar mısra mısra, şair tez duyar, Bahar nezle olsa hemen yaz duyar, Çiçek kuşa dil öğretir, haz duyar Ulu isteklerde gezer gönlümüz…

Bu dörtlükteki “kişileştirilmeler“, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Bahar, yaz, çiçek, kuş

B) Yaz, dallar, bahar, gönül

C)Kuş, şair, dil, bahar

D) Çiçek, dil, bahar, gönül

Yağmur o kadar güzel ve tatlı ki damlalar kahkahalarla gülüyor. Koyu koyu, kat kat yeşillikleriyle ağaçlar, puslanmış aydınlıktan içerek kendilerinden geçiyorlar. Sanki bu bir yağmur havası değil; çiçekler damlalardan yapraklar açıyor. Her yer bir bahar görünümü içinde…

13. Bu paragrafın yazarı için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sabırsız olduğu

B)Duyarlı olduğu

C) Coşkulu olduğu

D) Sevinçli olduğu

14 ve 15. soruyu paragrafa göre cevaplayınız.

Esaretin Bedeli adlı filmde Andy, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi’nde dayak, işkence vs. her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır.

14. Paragrafta “parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceği” sözü ile anlatılmak istenen hangisidir?

A) Özgürlük fiziki değil, ruhidir.

B) Özgürlük hassastır, en ufak şey de zedelenir..

C) Özgürlük en iyi parmaklık arkasında yaşanır.

D) Özgür olmak önemlidir.

15. Yukarıdaki metinde adı geçen “Andy” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olumlu bir kişilik yapısı sergiler.

B) İnsanların ilgisini çekebilecek bir yapısı vardır.

C) Hedefleri için şiddet kullanabilmektedir.

D) Özgürlüğü parmaklıkların sınırlayamayacağını düşünür.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü “akla mantığa uygun” anlamında kullanılmıştır?

A) Öğrenci, şiiri doğru okudu.

B) Bunları şimdiden söylemek daha doğru.

C) Evden çıkınca doğru babamın dükkânına giderdik.

D) İşin doğrusunu Ayşegül’den öğreneceğiz.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Şüphesiz ki olanları siz de duymuşsunuzdur.

B) Kuşkusuz, sana yardım edeceğim.

C) Sanırım işimiz akşama kadar anca biter.

D) Elbette tüm çabalarımız senin için.

18. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arkadaşlarla İshak Paşa Sarayını görmek için yola çıktık. Yolda giderken bazı arkadaşlar saray ve çevresinin korumaya alınmış, bekçili bir yer olduğunu söylediler. Saraya vardığımızda hayal kırıklığına uğramıştık. Sarayın çevresindeki duvarlar yer yer yıkılmış gedik gedik olmuştu. Kitabeleri okunmayacak kadar kararmış. İçerisini çobanların attığı yiyecek artıkları, naylon poşetler kaplamıştı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur?

A) Betimleme – Karşılaştırma

B) Öyküleme – Betimleme

C) Tartışma – Açıklama

D) Karşılaştırma – Öyküleme

(1) Artık dağlar, sırtlarından kürklerini attılar; fakat henüz sabahları serince olduğu için omuzlarına sislerden bir atkı alıyorlar. (2) Şimdi rüzgârlar da kuru ağaç dehlizlerine pek deli gibi koşmuyor. (3) Bitkilerin ve insanların şenlikleri mutlaka ilkbaharda yapılıyor. (4) Her dalın üzerinde renkli ve güzel dokulu ipeklerden ufacık maskeler kıpırdıyor. (5) Akasyaların dallarında kâğıt fenerciklere benzer sayısız çiçekler asılı.

19. Yukarıdaki cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

A) 2 B)3 C)4 D) 5

Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit,

Günahıma girmeden, katilim olmadan git!

Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle,

Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar,

Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar.

20. Yukarıdaki şiir için hangisi söylenemez?

A) Giden sevgiliye yazılmıştır.

B) Lirik tarzda yazılmış bir şiirdir.

C) İkişer dizeden oluşan beyitlerden oluşmuştur.

D) Şairin olumlu bir bakış açısı vardır ve gelecekten umutludur.

Kubilay ORAL

 • Yazının Bağlantısı: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (13)
 • Tarih: 13 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (13)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü