Tag: Uyak türleri

Şiir Bilgisi Notları

Şiir bilgisi konusunu özetleyen 16 sayfalık bir doküman paylaşıyoruz. Doküman içinde şu konular mevcuttur. Şiir ve zihniyet Şiirde ahenk (ses ve ritim) Uyak (kafiye) türleri Uyak düzeni(kafiye örgüsü) Şiir dili İmge Söz sanatları Nazım şekilleri (nazım biçimleri) Şiir ve gelenek