Tag: Cümlede Anlam Konu Anlatım

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Görselli olarak hazırlanan cümlede anlam konu anlatımıdır. Özellikle alt sınıflar için oldukça faydalı olacaktır. İçerisinde şu konular var: Nesnel yargılar Öznel yargılar Tanım cümlesi Karşılaştırma cümlesi Koşul (şart) cümlesi Neden-sonuç ilişkisi Amaç-sonuç ilişkisi Abartma cümleleri Sitem cümleleri Kaygı cümleleri Özlem cümleleri Yorum cümleleri Tahmin cümleleri Olasılık cümleleri