Tag: Bülent AVCI

Fiilimsiler (2) – Kırmızı Test Serisi

Test Adı: 12-Fiilimsiler-2 Soru Yazarları: Fırat DURSUN, Tolga TORMAN, Bülent AVCI Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net Örnek Soru Kökleri: Aşağıdaki metinlerden hangisinde isim fiillerle ilgili verilen bilgileri örneklendiricek kullanımların hepsinin kullanımı söz konusudur? Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümle-lerin hangisinde en fazla yan cümlecik vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamanın örneği vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil …

Devamını Gör

Parçada Anlam (1) – Kırmızı Test Serisi

Test Adı: 05-Parçada Anlam (1) Soru Yazarları: Bülent AVCI, Yılmaz DEMİRBAŞ, Cengiz YÜZER, Bekir ÜNVER, Kubilay ORAL Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net Örnek Soru Kökleri: Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kişinin …

Devamını Gör

Görsel Okuma – Kırmızı Test Serisi

blank

Test Adı: 08-Görsel Okuma Soru Yazarları: Bülent AVCI, Kubilay ORAL Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net Örnek Soru Kökleri: Aşağıdaki seçeneklerde deprem öncesinde ve sırasında yapılacaklar sıralanmıştır. Seçeneklerdeki uyarılar bu resimlerle eşleştirmek isteyen birisi hangi seçenekteki uyarıyı resimlerle eşleştiremez? Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıdaki açıklamalarla ilgili değildir? Tablodan hangileri çıkarılamaz?

Cümlenin Ögeleri – Kırmızı Test Serisi

blank

Test Adı: 13-Cümlenin Ögeleri Soru Yazarları: Tolga TORMAN, Suna YARGICI, Bülent AVCI, Ahmet Fatih Erdem Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net Örnek Soru Kökleri: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz grubu cümlenin farklı bir ögesidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem doğru gösterilmemiştir? Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde III. numaralı bilgiyi örneklendiren bir özneye yer verilmiştir? Bu cümlenin öğeleri …

Devamını Gör

Deyimler ve Atasözleri – Kırmızı Test Serisi

blank

Test Adı: 04-Deyimler – Atasözleri Soru Yazarları:Bülent AVCI, Metin METE, Kubilay ORAL Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net Örnek Soru Kökleri: Bu metni en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre numaralandırılmış yerlerin hangisinde verilen deyimin açıklaması, oradaki deyimle anlam yönünden tam olarak uyuşmamaktadır? Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiş olabilir? Aşağıdaki görsellerden hangisi …

Devamını Gör