Tag: bilal kış

Fiiller Türkçe Testleri

Bilal KIŞ – Taşkın SOYSAL – Osman Nuri CEYLAN – Mehmet Akif ÜNALDI tarafından Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı facebook grubu için hazırlanan Çekimli Fiiller testidir. Dosya içerisinde 13 test bulunmaktadır.  134 soruluk testlerin içinde şu konu başlıkları mevcut: Fiilde Anlam Fiilde Kip ve Kişi Anlam Kayması Çekimli Fiil Genel  

6. Sınıf Türkçe Hazır Bulunuşluk Sınavı (2019-2020)

Deneme Vakti tarafından yayımlanan hazır bulunuşluk deneme sınavdır.  20 adet Türkçe sorusu mevcuttur. Sayıların yazımı, hikaye unsurları, öznellik-nesnellik, söz sanatları kelime anlamı gibi anlam bilgisi soruları mevcuttur. Sınav paylaşım izni veren Bilal KIŞ’a teşekkür ederiz.

8. Sınıf Türkçe Hazır Bulunuşluk Sınavı (2019-2020)

Deneme Vakti tarafından yayımlanan 8. sınıf hazır bulunuşluk deneme sınavdır.  20 adet Türkçe sorusu mevcuttur. LGS uyumlu sorular bulunduran deneme sınavında metne bağlı sorular, yazım ve noktalama işaretleri, metin türleri gibi konularda sorular mevcuttur. Sınav paylaşım izni veren Bilal KIŞ’a teşekkür ederiz.

8. Sınıf – Türkçe Tarama Testi

8. Sınıflar için 144 sorudan oluşan 11 adet test paylaşıyoruz. Testler Bilal Kış, Taşkın Soysal, Osman Nuri Ceylan ve Mehmet Akif Ünaldı tarafından hazırlanmıştır. 2. dönem konularını bitiren öğretmenlerimiz için çok verimli olacaktır. Bize paylaşım izni veren Bilal KIŞ’a ayrıca teşekkür ederiz.