Sözel Mantık (2) – Kırmızı Test Serisi

Test Adı: 20-Sözel Mantık 2

Soru Yazarları: Barış ÜNLÜ, Ahmet BÜYÜKULUSOY

Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net

Örnek Soru Kökleri:

  • Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
  • İlker’in Yüksek atlamada katıldığı bilinirse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
  • Saatçi yedinci dairede, muhasebeci de noterin yan komşusu ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
  • Türkçe ve Fen Bilgisi dersi pazar günü ilk dört saat içinde yapılacaksa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

[alert-note][wp-svg-icons icon=”arrow-down-3″ wrap=”b”]  Kırmızı Test Serisi: Sözel Mantık (2) Testini İndir[/alert-note]

[toggle title=”Cevap Anahtarı “]1-C 2-D 3-A 4-B 5-C 6-D 7-B 8-C[/toggle]


[alert-success][wp-svg-icons icon=”folder” wrap=”b”]  Kırmızı Test Serisi Tüm Testlerini Görmek İçin Tıklayınız.[/alert-success]

[alert-announce][wp-svg-icons icon=”feed” wrap=”b”]  Mor Test Serisi Testlerini Görmek İçin Tıklayınız.[/alert-announce]

[alert-warning][wp-svg-icons icon=”facebook-2″ wrap=”b”]  Facebook Öğretmen Grubumuza Üye Olun! [/alert-warning]