Fiiller Türkçe Testleri

Bilal KIŞ – Taşkın SOYSAL – Osman Nuri CEYLAN – Mehmet Akif ÜNALDI tarafından Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı facebook grubu için hazırlanan Çekimli Fiiller testidir. Dosya içerisinde 13 test bulunmaktadır.  134 soruluk testlerin içinde şu konu başlıkları mevcut: Fiilde Anlam Fiilde Kip ve Kişi Anlam Kayması Çekimli Fiil Genel  

MEB Beceri Temelli Sorular Yayımlandı!

2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılında 5, 6, ve 7. sınıf düzeylerindeki öğrencilerimizin yararlanması için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Beceri Temelli Sorular 07.10.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Soruları incelediğimizde mantık, muhakeme ve akıl yürütme üzerine soru tipleri mevcuttur. Öğretmenlere yol göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Cümlenin Ögeleri Ortak Akıl Çalışma Kağıdı

Eyüp Hayta ve Ümit Şen tarafından Arkadaşım Türkçe Facebook grubunda paylaşılan etkinlik kağıdıdır.  İçerisinde konu anlatım, etkinlikler ve test soruları mevcuttur.

6. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Testi

Bilal KIŞ – Taşkın SOYSAL – Osman Nuri CEYLAN – Mehmet Akif ÜNALDI hazırlanan Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Testini paylaşıyoruz.  Cevap anahtarı test sonundadır. Örnek Soru Kökleri: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki kelimelerden birinin eş anlamlısı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yakın anlamlı sözcüklerden meydana gelmiştir? Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? …

Devamını Gör

5. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Testi

Bilal KIŞ – Taşkın SOYSAL – Osman Nuri CEYLAN – Mehmet Akif ÜNALDI hazırlanan Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Testi sizlerle..  Cevap anahtarı test sonundadır. Örnek Soru Kökleri: Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin  anlamdaşı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Herkese fayda sağlayacak işler yapınız.” …

Devamını Gör