8. Sınıf Türkçe #evdekal Deneme Sınavı – 8 (Model Yayınları)

blank

Bilal Kış, Taşkın Soysal, Mehmet Akif Ünaldı ve Osman Nuri Ceylan tarafından hazırlanan 8. sınıf deneme sınavıdır. I. dönem konularını kapsamaktadır. Bu denemede toplam 20 soru bulunmaktadır. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyümek” sözcüğü “artmak, şiddeti artmak” anlamında kullanılmıştır? Altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden …

Devamını Gör

5. Sınıf Türkçe #evdekal Deneme Sınavı – 8 (Model Yayınları)

blank

Bilal Kış, Taşkın Soysal, Mehmet Akif Ünaldı ve Osman Nuri Ceylan tarafından hazırlanan 5. sınıf deneme sınavıdır. I. dönem konularını kapsamaktadır. Bu denemede toplam 20 soru bulunmaktadır. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki parçaların hangisinde zaman unsuru belirsizdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ünsüz yumuşaması vardır? Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

7. Sınıf Türkçe #evdekal Deneme Sınavı – 8 (Model Yayınları)

blank

Bilal Kış, Taşkın Soysal, Mehmet Akif Ünaldı ve Osman Nuri Ceylan tarafından hazırlanan 7. sınıf deneme sınavıdır. I. dönem konularını kapsamaktadır. Bu denemede toplam 20 soru bulunmaktadır. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu ayraç içinde yanlış verilmiştir? Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır? Metne göre Cemal Safi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden …

Devamını Gör

6. Sınıf Türkçe #evdekal Deneme Sınavı – 8 (Model Yayınları)

blank

Bilal Kış, Taşkın Soysal, Mehmet Akif Ünaldı ve Osman Nuri Ceylan tarafından hazırlanan 6. sınıf deneme sınavıdır. I. dönem konularını kapsamaktadır. Bu denemede toplam 20 soru bulunmaktadır. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçmiş” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisinden yararlanılmıştır? Metinde geçen “uzunca bir dönem geleneksel kurallara göre …

Devamını Gör

Cümlenin Ögeleri Testi (Türkçe Sınıfı)

blank

Türkçe Sınıfı Facebook Grubu tarafından hazırlanan 16 soruluk Türkçe testidir. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından aynıdır? Aşağıdaki cümlelerdeki soruların hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir?