Meslek Olarak Öğretmenlik

Öğretme işinin temel sorumlusu öğretmendir. Öğretmen olmak, alttan yetişen neslin eğitimi için topluma karşı olan sorumluluğu kabul etmektir. Toplumsal yapı üzerinde etkisi olan öğretmenlik mesleğinin yasal durumu 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun üçüncü kısmında yer alan madde 43’te belirlenmiştir. Bu maddeye göre, öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler de bu görevleri Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle hükümlülerdir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik biçimlenme ile sağlanır. Bu belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması gereklidir açıklamalarına yer verilmiştir. Bu tanıma göre öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir. Yani özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektirmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Kamu görevlisi ve devlet memuru statüsünde çalışan öğretmenler, esas itibarıyla söz konusu yasaya göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı olarak adlandırılan memur sınıfında yer alır. Öğretmenler, bilgi-zihin işçileri, eğitim emekçileri veya eğitim çalışanları ifadeleriyle nitelendirilir. Literatürde öğretmenlikle ilgili çok farklı tanımlar bulunmaktadır. Bunlardan biri ve belki de en çarpıcısı: “Resmi ya da özel bir eğitim kurumunda öğrencilerin öğrenme yaşantılarına kılavuz etmek ve yön vermek amacıyla görevlendirilen kişi.” tanımıdır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
Resim ya da fotoğraf ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Video ya da ses ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Doküman ekleyiniz.
 
 
 
 
 
  Abonelik  
Bildir