LGS Şubat Ayı Örnek Soruları Yayımlandı!

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik şubat ayı örnek soruları yayımlandı. Türkçe sorularının örnek soru kökleri:

  • Numaralanmış sözlerden hangileri bu metinde geçen “yüreğinde davullar gümbürder” sözüyle anlatılmak isteneni karşılar?
  • Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
  • Bu metne göre “ceviz” ve “mısır”ın, kan şekeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
  • Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu cümlelerde ifade edilenlerin tümüne değinilmiştir?
  • Bu tablolardan hareketle yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Kimler Neler Demiş?

avatar
Resim ya da fotoğraf ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Video ya da ses ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Doküman ekleyiniz.
 
 
 
 
 
  Abonelik  
Bildir