LGS Aralık Ayı Örnek Soruları Yayımlandı!

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik aralık ayı örnek soruları yayımlandı. Türkçe sorularının örnek soru kökleri:

  • Bu metinden Neşet Ertaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  • Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz?
  • Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır?
  • Bu parçada sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir?
  • Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada savunulan düşünceyi destekler?
  • Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kimler Neler Demiş?

avatar
Resim ya da fotoğraf ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Video ya da ses ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Doküman ekleyiniz.
 
 
 
 
 
  Abonelik  
Bildir