İyi Bir Ders Planı Nasıl Hazırlanır?

Özellikle öğretmenler tarafından hazırlanan ve anlatılacak konunun daha önceden hazırlanarak derste sunuş biçiminden konu içeriğine kadar birçok ders materyalini içinde barındıran ders planı, müfredata ilişkin konuları içermelidir.

MEB DERS PLANI İÇERİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ de ders planının gerekliliği vurgulanmakta ve MEB tarafından:

  • Kılavuz kitabın ders kitabı yerine kullanılabileceği,
  • Derse göre ayrı bir plan oluşturulabileceği,
  • Kılavuz kitabı bulunmayan derslerin zümre öğretmenlerince hazırlanan ders planına göre hazırlanacağı gibi hükümler yer almaktadır.

Ders Planı Hazırlama

Dersin diğer derslerle ilişkisi, konu kapsamı, konunun işleneceği süre, işlenmesi için gereke araç gerek gibi birçok faktör iyi bir ders planı hazırlama için gerekli olup aynı zamanda öğretilen dersin değerlendirme süreci de bu planda mutlaka yer almalıdır.

Ders Planı Önemi

Ders planlarının başta anlatılacak konunun en iyi şekilde öğrencilere aktarılmasında oldukça önemli bir rolü olduğu göz önüne alındığında özellikle öğretmenlere de rehberlik yaptığı söylenebilmektedir.

Örnek yıllık planlar için tıklayınız.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Abonelik  
Bildir