Forum

Türkçe ÖABT Soruları  

  RSS
Anonim
 Anonim
(@Anonim)
Misafir
Quote:
Cevapları görmek için alttaki uyarı kısmına tıklayın.

Türkçe dersinde geçen bir kazanım şu şekildedir: “Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur.”
Yukarıda verilen kazanımın gerçekleşme derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi daha uygundur?
A)Yazılı sınav
B)Çoktan seçmeli sınav
C)Beyin fırtınası
D)Gözlem formu
E)Kavram karikatürü

Cevap D

Bir Türkçe öğretmeninin ortaokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik sorduğu yazılı sorusu aşağıdaki gibidir:
Soru: I.Ahmet
II. gelecek.
III.bu akşam
IV.bize
Yukarıda verilen kelimeleri kurallı ve anlamı bir cümle haline getiriniz.
Buna göre Türkçe öğretmeni öğrencilerinin hangi yazma becerilerini ölçmek istemektedir?
A)Yaratıcı yazma
B)Eleştirel yazma
C)Güdümlü yazma
D)Serbest yazma
E)Kontrollü yazma

Cevap E

Türk edebiyatında bazı topluluklar bir “beyanname” ile edebiyat tarihinde adını duyurmuştur. Buna göre cumhuriyetten sonra beyanname yayımlayan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fecri Ati
B)Beş Hececiler
C)Garip
D)Maviciler
E)Yedi Meşaleciler

Cevap E

Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan “Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.” kazanımı hangi dil bilim alanıyla ilgilidir ve bu kazanım kaçıncı sınıfta verilmektedir?
A)Morfoloji – ortaokul 3
B)Sentaks – ortaokul 4
C)Morfoloji – ortaokul 4
D)Semantik – ortaokul 3
E)Sentaks – ortaokul 3

Cevap B

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarına örnektir?
A)Edige
B)Türeyiş
C)Attila
D)Alp Er Tunga
E)Yaratılış

Cevap A

Aşağıda verilen çocuk yayınlarından hangisi Cumhuriyet sonrası döneme aittir?
A)Çocuklarımıza Neşideler
B)Şermin
C)Mümeyyiz
D)Sadakat
E)Elma Şekeri

Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi dörtlüklerle kurulan Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
A)Murabba
B)Tuyuğ
C)Şarkı
D)Rubai
E)Kıt’a

Cevap E

I.Tarih bildirme
II. Bade içme
III. Muamma
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Âşık edebiyatı ile ilgilidir?
A)I-II-III
B)Yalnız II
C)II-III
D)I-II
E)Yalnız III

Cevap A

CevapAlıntı
Gönderildi : 12/07/2014 3:01 pm
Turkceci
(@turkceci)
Üye Moderator

Çok teşekkür ederiz.

CevapAlıntı
Gönderildi : 20/06/2018 10:04 am
Paylaş:
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol