Forum

Paylaş:
Bildirimler
Tümünü temizle

Metin Türleri (2015 Yılı MEB Kurs Testleri 8. Sınıf)  

  RSS
MEB TEST
(@mebtest)
Çok Güvenilir Üye

Spoiler
Cevap Anahtarını Gör
1. A
2. B
3. C
4. D
5. B
6. B
7. D
8. C
9. D
10. A
11. B
12. A

1. Yirmi yıl önceydi. Yedi gün dağlarda yürüdükten sonra karşılaştığım boğazdan gördüğüm manzara başımı döndürmüştü. O sarp, çorak, sarımsı ve kızılımsı günlerin ardından beliren yemyeşil ağaçlar beni ağlatmıştı. O anki hislerimi hâlâ
unutamam.

Bu parça hangi tür metinden alınmıştır?

A) Anı B) Biyografi C) Makale D) Söyleşi

2. “Sergüzeşt” adlı roman, ilk kez 1887’de yayımlandı. Bu romanda dönemin toplumsal sorunlarına
gerçekçi bir yaklaşımla değinilmiştir. Ayrıca yapıt, konuşmaların sadeliği, günlük dile uygunluğu
ile de dikkat çekmektedir.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Hikâye B) Eleştiri C) Deneme D) Makale

3. Hüseyin Rahmi Gürpınar, sayısı yetmişi bulan yapıtları arasında en çok romanlarıyla tanındı. Bu tür yapıtlarında özellikle kenar mahalle insanlarını, sosyal sorunları, batıl inançları iyi bir gözlemle ortaya koymuştur. Bu gözlemciliğiyle
İstanbul hayatından çok canlı sahneler yansıtmış, çok kuvvetli tipler çizmiştir.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Makale B) Anı C) Biyografi D) Mektup

4. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin özelliklerinden değildir?

A) Olay anlatan metin türlerindendir.
B) Kişiler, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz özelliklere sahiptir.
C) Olayın geçtiği yer ve zaman gibi unsurlara yer verilir.
D) Olaylar sadece birinci tekil kişi ağzından anlatılır.

5. Biyografik eserlerde yazarların anlatımı konunun elverdiği ölçüde çekici olmalıdır. Canlı, hareketli ve yalın bir anlatımla kaleme alınan biyografilerin çocuklarca beğenilme olasılığı daha yüksektir.

Bu parçaya göre çocuklar için yazılan biyografilerin taşıması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlginç kişilerin hayatını anlatmalıdır.
B) Sürükleyici ve yalın bir dil kullanılmalıdır.
C) Çocuklara hitap eden konular seçilmelidir.
D) Konu resim ve çizgilerle desteklenmelidir.

6. Son Buzul Çağı, deniz seviyesinin günümüze göre 100 metreden fazla alçaldığı bir dönemdir. Şu an ana karadan 6 kilometre kadar açıkta bulunan Bozcaada, Buzul Çağı’nda Biga Yarımadası ile bağlantılıydı. Böylece Geyikli’den adaya yürüyerek ulaşım sağlanmaktaydı.

Bu parça, aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Destan B) Makale C) Anı D) Deneme

7. 1. Tarihî olaylar anlatılır.
2. Olağanüstü unsurlara yer verilir.
3. Bir millete ait özellikler taşır.
4. Genellikle şiir tarzında yazılır.

Özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mektup B) Biyografi C) Anı D) Destan

8. Aladağlar’ın doğusundaki Hacer Boğazı, Borazama köyünden başlayıp yükselerek Yedigöller’e ulaşır. Geçirgen karstik yapısı nedeniyle yüzeyde hiç akarsu bulunmayan vadinin her iki yanındaki baş döndürücü duvarlar ve yemyeşil karaçam
ormanı insanı tarifsiz hayallere sürükler.

Bu parçadan hareketle gezi yazıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlatıcının gözlemlerine yer verilir.
B) Gezilen yerle ilgili öznel yargılara yer verilebilir.
C) Herkesin bildiği yerler anlatılır.
D) Yer yer betimlemelerden yararlanılır.

9. Bence gerçek sanatçı, içinde yaşadığı topluma göre devrinin daima ilerisinde yaşayan, yaşaması gereken bir insandır. Her geriye çekiliş deneyiminde en çok sinirlenecek, acı duyacak odur.

Bu parçanın alındığı metnin türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sohbet B) Eleştiri C) Deneme D) Hikâye

10. Hikâye, roman, masal türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatılması
B) Yer, zaman, kişi unsurlarını içeren olayların yer alması
C) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşması
D) Anlatımın birinci ve üçüncü kişi ağzından yapılması

Forum

İşaretlere sırasıyla birer örnek daha yazılacak olsa aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılmalıdır?

Forum
12. Yazarlarımızın çoğunun yeni dile karşı koymaya kalkmaları bana göre dil için de o yazar için de büyük kayıptır. Dil için kayıptır çünkü yeni dil, yazarların payı olmadan kuruluyor. Bu yüzden birtakım zevksizliklerin önüne geçilemiyor. Yazarlarımız için kayıptır çünkü onlar yarın küçük düşecekler.

Bu parça, aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Deneme B) Biyografi C) Makale D) Anı

Bu konu 7 ay önce 3 defa tarafından MEB TEST tarihinde düzenlendi
Alıntı
Gönderildi : 04/11/2019 10:58 pm
Paylaş: