Fiilimsiler Çalışma Kâğıdı – Mustafa Güneser

Mustafa Güneser tarafından hazırlanan fiilimsiler çalışma kâğıdıdır. İçerisinde anlatım ve etkinlik vardır. Örnek etkinlik başlıkları:

  • Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup çeşidini örnekteki gibi işaretleyiniz.
  • Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin türünü işaretleyiniz.
  • Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat-fiilleri bulup görevini işaretleyiniz.
  • Aşağıdaki cümlelerde geçen zarf-fiilleri bulup cümleye kattıkları anlamları işaretleyiniz.

[alert-note][wp-svg-icons icon=”pencil-2″ wrap=”i”]  Dosyayı indirmek için tıklayın.[/alert-note]

[alert-announce][wp-svg-icons icon=”key” wrap=”i”]  Cevap anahtarı için tıklayınız.[/alert-announce]