Eğitim Sistemindeki Değişiklikler

Eğitim sistemindeki değişiklikler Bakan Ziya Selçuk’un “Lisede Ne Yaptık?” konulu toplantısında netleşti. Ana taslakları ile birlikte sistemin açıklandığı toplantı Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bakan Ziya Selçuk’un açıkladığı sistemde en çok dikkat çeken konulardan birisi ders sayılarının azaltılması oldu. Buna göre 9. Sınıftan itibaren ders sayıları bir üst sınıfa geçtikçe azalacaktır. Bir başka önemli husus ise sınav sisteminde yapılacak olan değişiklik oldu. 2024 yılında ilk olarak uygulanması planlanan sınav sistemi değişikliği ile üniversiteye girişte köklü bir değilime gidileceği belirtildi.

Eğitim sisteminde değişiklikler yapılırken YÖK ile bağlantı kurularak sınav sisteminde yapılacak olan değişikliğin detaylarının belirleneceği öğrenildi. 2024 yılına kadar netleşecek olan sınav sistemi ile yeni sistemin ilk mezunlarının gireceği bir sınav müfredatı belirlenecek. Bu sayede bir uyumsuzluk yaşanmacak ve eski sisteme göre yetişen öğrencileri etkileyen herhangi bir mağduriyet olmayacak.

Ders Sayılarında Yapılacak Olan Değişiklikler

Ders sayılarında yapılacak olan değişiklikler ile asıl amaçlanan öğrencilerin nicelikten ziyade nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi olacak. Ders sayılarının fazla olması öğrencilerin birçok konuya odaklanmalarında probleme sebebiyet verdiği belirlendi. Bu nedenle ders sayılarında azalmaya gidilirken bu derslerin içselleştirilmesi amacı güdülecek. 9. Sınıflarda ortalama 15 dersin görüldüğü eski sistem değiştirilerek dersler 8’e indirilecek. 10. Sınıflarda ise yeni sisteme göre ortalama 9 ders görülecek. 11. ve 12. Sınıflarda ise dersler ortalama 11 ders olarak belirlenecek. Yeni sistemde en önemli amaç azaltılan derslere öğrencilerin odaklanarak tamamen öğrenmeleri olacak. Nitelikli bir müfredat belirlenerek öğrencilerin daha çok konuları içselleştirmeleri sağlanacak.

Ders sayılarında yapılacak olan değişiklikler ile Bakan Selçuk öğrencilerin 15-16 dersi aynı anda görmesinin zor olduğunu ve verim alınamadığını belirtti. Özellikle ezber sisteminin öğrencileri hayata hazırlamadığı ve günlük hayatta bir problem ile karşılaşılması halinde öğrencilerin çözüm üretemediği belirtilirken yeni sistemin daha çok pratik hayata yönelik olacağının sinyalleri verildi.

HEY Uygulaması

HEY Uygulaması yani Hayat- Etkinlik-Yaşam ile öğrencilerin ilkokuldan itibaren sanat ve spor ile tanışması amaçlanıyor. Sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanında değerler eğitimininde ilkokuldan itibaren verilmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin içe dönük bir eğitimden ziyade dışa dönük olması ve sosyal ortamlarda daha çok bulunması hedefler arasında yer almaktadır. Özellikle yaşlılarına hürmet eden, yardımsever ve buna benzer insani değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanarak uygulamaların bu doğrultuda yapılacağı belirtildi.

HEY Uygulaması doğrultusunda öğrencilerin çift taraflı olarak yetiştirileceği belirtildi. Yani hem sosyal faaliyetlerde aktif ve başarılı hem de öğretim faaliyetlerinde başarılı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Eaki sisteme göre yalnızca bir alanda başarılı olan öğrencilerin diğer alanlarda başarılı olmaları oldukça istisnai bir durum olurken yeni sistemde bu durum ortadan kaldırılarak iki taraflı başarılı bireyler yetiştirilecek.

Uygulamanın bir başka yönü ise öğrencilerin yatkın oldukları alanın belirlenmesi olacak. İlkokuldan itibaren yapılacak olan testler ile öğrencilerin hangi alanda yatkın oldukları belirlenerek bu alanda yetiştirilmeleri hedefler arasında yer alıyor. Sisteme göre öğrencinin çok yönlü yetiştirilmesinin yanında ilgi alanlarının da göz ardı edilmesinin önüne geçilecek. Tek tip öğrenci yetiştirmekten ziyade farklılıklar göz önünde bulundurularak bu farklılıkların desteklenmesi amaçlanacak.

Beceri Atölyeleri

Beceri atölyeleri sayesinde Hayat-Etkinlik-Yaşam uygulaması desteklenerek öğrencilerin yatkın oldukları alanda becerilerini ortaya koymaları amaçlanıyor. Bakan Ziya Selçuk Nurettin Topçu’dan alıntı yaparak maarif davasının bugünlük bir sorun değil 300 yıldan beri devam eden bir problem olduğunu söyledi. Ancak bu problemin çözümünün hemen olmasını beklemek doğru değildir diyerek zamana yayarak maarif davasında problemlerin bir süreç doğrultusunda çözüleceği belirtildi. 2023 hedefleri doğrultusunda eğitim sistemine bir bütün olarak bakılması gerektiğinin altını çizen Ziya Selçuk öğrencilerin tüm becerilerini etkin olarak kullanabilmelerinin amaçlandığını belirtti. Çok yönlü eğitim sistemi üzerinde çalışılırken öğrencilerinde bu çok yönlü sistemin farkında olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Beceri atölyeleri kapsamında deneysel çalışmalara da yer verileceği belirtildi. Küçük yaştan itibaren ilgi alanları doğrultusunda yönlendirilecek olan öğrencilerin gelecek yıllarda becerilerini tamamen geliştirerek etkin bir şekilde kullanmaları hedefleniyor. Öğrencilerin becerilerini göstermeleri içn her türlü imkânın bakanlık tarafından verileceği belirtildi. İlkokul öğrencilerine ezberci br eğitim modelinden ziyade olayları kavramaları ve sisteme daha bütünsel yaklaşmaları amacı ile eğitim verileceği belirtildi. Böylelikle bir olayla karşılaştığı zaman öğrenciler öğrendikleri bilgileri hayatlarında uygulayabilecek beceriye sahip olacaklar. Becerilerini geliştirmeleri ile birlikte ileriki yaşamlarında dışa dönük ve sosyal bireyler yetiştirilmesi amaçlar arasında yer alıyor.

Yeni Sistemin Hazırlanmasında Etkili Olan Faktörler

Yeni eğitim sisteminin hazırlanmasında etkili olan faktörler esasen bakıldığında çok yönlü olduğu görülmektedir. Birkaç maddede bu faktörleri sıralayacak olursak;

  • Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere ayak uydurulması adına yeni eğitim sistemi bireyi esas alan bir metod geliştirilmesi planlanmıştır.
  • Tekillik adı verilen bireyin fiziksel, biyolojik ve dijital anlamda eş zamanlı olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Farklı ülkelere bakıldığında eğitim metodları bu doğrultuda hazırlanmaktadır.
  • Teorik anlamda verilen eğitimin pratikte uygulanması gerekmektedir. Ülkemizde eğitimin teorik esaslı olarak verilmesi gerçek hayatta uygulanabilirliğini azaltmaktadır. Bu da öğrencilerin öğrendiklerini içselleştirmesini kısıtlamaktadır.
  • Çağa ayak uydurulması adına teknolojik gelişmelere uygun bir eğitim tasarımı ön plana çıkarılmalıdır.

Yeni eğitim sisteminin hazırlanmadında etkili olan faktörler göz önünde bulundurulduğunda en önemli faktörün hızlı gelişen teknoloji olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda nano teknolojilerin ve çiplerin bilim dünyasında ön planda olması ve Türk eğitim sisteminin bu gelişmeleri yakından takip edemiyor olması nedeniyle yeni bir eğitim sistemi hazırlanmıştır. Ana hatlarının belli olması ile birlikte yeni sistem geliştirilmeye müsait ve açıktır. Öğrencilerin eğitim ile neye hazırlandığı konusunda bir belirsizlik olduğunu belirten Ziya Selçuk bu belirsizliğin önüne geçileceği ve disiplinlerarası bir metod kullanılarak eğitim sisteminin şekilleneceğini belirtti.

Üniversite Sisteminde Değişiklik

Üniversite sisteminde değişiklik yapılacağının da altını çizen Ziya Selçuk öğrencilerin üniversiteye geldikleri zaman belirli bir bilgi birikimi ile gelmeleri gerektiğini belirtti. Günümüzdeki sistemde ise öğrencilerin üniversiteye gelene kadar ne yaptığına dair herhangi bir portföy olmadığı belirtildi. Üniversite sisteminin değişmesinde öncelikle sınav sisteminde gidilecek olan değişikliğin altı çizilirken dünyada farklı ülkelerin eğitim sistemlerine bakıldığında öğrencinin üniversiteye geldiği zaman belirli bir disiplin çerçevesinde yetiştiği belirtildi. Ancak ülkemizde öğrencilerin ilkokuldan itibaren üretmeye ya da öğrenmeye başlamalarına rağmen üniversiteye kadar belirli bir disiplin çerçevesinde olmadığı için verimin yetersiz olduğu saptandı. Öğrencilere üniversiteye gitmeden evvel lisede verilecek olan seçmeli dersler ile üniversite derslerine hazırlık yapılacak.

Üniversite sisteminde değişik yapılarak öğrencilerin üniversiteye girmeden evvel bir hazırlık sürecinden geçeceği belirtildi. Özellikle lisede çok önemli olan 10. ve 11. sınıfın üniversiteye hazırlık için önemli olduğu ve öğrencinin becerisi ve ilgi alanı doğrultusunda ders seçimine imkân tanınacağı bir eğitim sisteminin üzerinde çalışıldığı belirtildi. Esas amaçlanan sistemin dünya standartlarına uygun bir eğitim sistemi olduğu belirtilirken bunun için ciddi bir zaman ve bütçe gerektiği belirtildi. Yeni sisteme önümüzdeki sene 9. Sınıflar ile başlanarak 2024 yılında bu öğrencilerin gireceği yükseköğretim sınavı yapılacak.

Bu yazının bütün hakları sitemize aittir. Başka bir sitede kesinlikle yayımlanamaz.

Kimler Neler Demiş?

avatar
Resim ya da fotoğraf ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Video ya da ses ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Doküman ekleyiniz.
 
 
 
 
 
  Abonelik  
Bildir