Cümle Türleri (2) – Kırmızı Test Serisi

Test Adı: 17-Cümle Türleri 2

Soru Yazarları: Sait ŞAHİN

Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net

Örnek Soru Kökleri:

  • Bu metinde yüklemi fiil olanların dışında kalan iki cümle seçilirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
  • Buna göre yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?
  • Bu cümlenin yüklemi isim olarak değiştirilmek istenirse verilen seçeneklerden hangisi yanlış olur?
  • Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangileri yapısı bakımından özdeştir?

Test Görüntüsü:

Cevap Anahtarı
1-A 2-C 3-A 4-D 5-A 6-C 7-C 8-B

Kimler Neler Demiş?

avatar
Resim ya da fotoğraf ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Video ya da ses ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Doküman ekleyiniz.
 
 
 
 
 
  Abonelik  
Bildir