Category: Üniversite Notları

Yaşam, Deneyim ve Öğrenme Alanı Olarak Okulda Olması Gerekenler

Yaşam, deneyim ve öğrenme alanı olarak okulda; öğrenciler barışın ne anlama geldiğini, önemini bilhassa deneyim yoluyla öğrenmelidir. Bu bakımdan okul barış ortamının en güzel örneği ve barışın en etkili şekilde yaşandığı bir ortam olmalıdır. Yaşam, deneyim ve öğrenme alanı olarak okulda; öğrenciler çevre ve doğa bilinci önemini kazandıracak merkez olmalı. Bu bakım okul mimarisiyle, çevre …

Devamını Gör

Meslek Olarak Öğretmenlik

Öğretme işinin temel sorumlusu öğretmendir. Öğretmen olmak, alttan yetişen neslin eğitimi için topluma karşı olan sorumluluğu kabul etmektir. Toplumsal yapı üzerinde etkisi olan öğretmenlik mesleğinin yasal durumu 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun üçüncü kısmında yer alan madde 43’te belirlenmiştir. Bu maddeye göre, öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel …

Devamını Gör

Öğrenme ve Hazırbulunuşluk

Gelişimin gerçekleşmesi için büyüme ve olgunlaşmanın yanı sıra öğrenme prosesinin olması da gereklidir. Öğrenme, tekrar veya yaşantı sonucu davranışta gözlenen kalıcı değişiklileri kapsar. Belli bir olgunluğa erişmiş olan çocuğun yeni bir tavra sahip olması için çevrenin desteği önemlidir. Parmak kasları büyümüş ve olgunlaşmış olan bir çocuğun piyano çalabilmesi için gerekli çevre koşullarının oluşması gerekmektedir. Öğretme …

Devamını Gör

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme; talebeyi öğrenme-öğretme prosesinin özek noktasına alan, yaşamın konularına ve uygulamalarına yer veren bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği için daha çok uygulama, analiz ve sentez düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanılır. Bu öğrenme yaklaşımında öğrenciler grup çalışmalarının yanı sıra bağımsız çalışmalar da yürütmekte ve öğrenmeyi yapılandırıp tasarlamaktadırlar. Bu yaklaşımın en önemli özelliği, …

Devamını Gör

Öğretmenliğin Toplum Açısından Önemi

Öğretme işi, insanlarından çok eskiden beri ihtiyaç duydukları ve önemsedikleri bir konu olmuştur. Dolayısıyla öğretmenliğin başlangıcı çok eskilere; öğrenme ve öğretme çabasının ortaya çıktığı döneme kadar uzanır. Öğrenme ve öğretme çabası insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak bu çabanın bir uğraşı alanı niteliği kazanması ve bu uğraşı alanının öğretmenlik mesleğine dönüşmesi zaman içerisinde mümkün olabilmiştir. Sağlıklı …

Devamını Gör