Category: Üniversite Notları

 

Dil Grupları Arasında Türkçenin Yeri

Dünyada konuşulan dillerin birçoğu birbirine benzerlikleri bakımından gruplandırılmış olup Türkçenin de içerisinde bulunduğu dil ailesi Ural-Altay Dil Ailesi’dir. Bu grupta Türkçe, Japonca, Korece, Fince, Macarca, Moğolca gibi dil grupları da yer almaktadır. URAL-ALTAY DİL AİLELERİ VE DİL BİLGİSİ Türkçenin de yer alığı dil grubunun benzer dil bilgisi ve özellikleri genel olarak şu şekildedir: Ünlü uyumu …

Devamını Gör

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları

MATERYAL GELİŞTİRME Genel Kavramlar Öğretim: Öğrenmelerin bir araya gelmesidir. Teknoloji: Bilimin uygulamaya dönüştürülmesidir. Bilim: Sistemli elde edilen bilgiler topluluğudur. Eğitim Teknolojisi: Öğrenme ve öğretmeyi teşvik etmek, kolaylaştırmak ve öğrenciyi güdülemek amacına yönelik olan, araç gereçler ile belirli bir öğrenme-öğretme sistemine ilişkin tüm süreç, tasarım ve yöntemlerdir. Alt Başlıkları olarak; İnsan gücü (öğretmen, öğrenci), Araç-gereçler (bilgisayar, …

Devamını Gör

Genel Dil Bilim Ders Notları

Dil Nedir? Dil insanlar arası anlaşmayı sağlayan, kendi kuralları içinde yaşayan canlı varlık, insanları birbirine bağlayan mucize, sesten örülmüş yapıdır. (M. Ergin) I. Grup Tanımlar Dil, bir düşünce ve davranış aracıdır. Dil, en önemli iletişim ve anlama aracıdır. Not: Bu iki tanım dilin işlevsel yönünü tanımlar. II. Grup Tanımlar Dil, bir dil topluluğunda geliştirilebilecek sözcüklerin …

Devamını Gör

Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Metinsellik Ölçütleri

Ders kitaplarındaki metinlerin metinsellik ölçütleri iki biçimde ele alınır. Bu ölçütler; Metin merkezli Bağdaşıklık Tutarlılık Kullanıcı merkezli Amaçlılık Kabullenebilirlik Bilgisellik Durumsallık Metinler arası ilişki Bunlar yanında metinsel iletişimi kontrol eden düzenli ilkeler vardır. Bu ilkeler; Etkinlik: En az çaba ile sözel becerilerin kullanılmasıdır. Etkililik: Amaca ulaşmak için koşulların yaratılmasıdır. Uygunluk: Metinsellik ölçütleri arasındaki uyumu ifade …

Devamını Gör

SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI

Sınıf yönetimi öğrencinin kendi davranışını kontrol etmesine yardım sürecidir. Sınıf yönetiminin aşamaları; Fiziksel ortamın oluşturulması Sınıfın işlem ve kurallarının oluşturulması Öğretim etkinliklerinin planlanması Öğretmenin sınıf içi davranışı Sınıf içi ilişkiler dokusunu oluşturma Sorun davranışların yönetimi ve çözme stratejileri Özel grupların eğitimi Eğitim sistemi ekonomik sistemden istihdam, teknoloji ve fırsat ister. Eğitim sistemi ise ekonomik sisteme …

Devamını Gör