Category: Türkçe Deneme Sınavları

Liselere Geçiş İçin Örnek Sorular (Mayıs 2020) 2. Kısım

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik mayıs ayı örnek sorularının kısmı yayımlandı. Türkçe sorularının örnek soru kökleri: Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisi sözü edilen öğrencilerden herhangi birine ait değildir? Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

6. Sınıf Güçlendiren Deneme Sınavı

Abdulkerim Çomaklı , Ercan Altın, Eren Akyüz, Murat Baldır ve Sami İpek tarafından hazırlanan deneme sınavıdır. Örnek soru kökleri: Bu metnin ana düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi yansıtmaktadır? Altı çizili sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Bu metinde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Sınıf Türkçe #evdekal Deneme Sınavı – 8 (Model Yayınları)

blank

Bilal Kış, Taşkın Soysal, Mehmet Akif Ünaldı ve Osman Nuri Ceylan tarafından hazırlanan 8. sınıf deneme sınavıdır. I. dönem konularını kapsamaktadır. Bu denemede toplam 20 soru bulunmaktadır. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyümek” sözcüğü “artmak, şiddeti artmak” anlamında kullanılmıştır? Altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden …

Devamını Gör

5. Sınıf Türkçe #evdekal Deneme Sınavı – 8 (Model Yayınları)

blank

Bilal Kış, Taşkın Soysal, Mehmet Akif Ünaldı ve Osman Nuri Ceylan tarafından hazırlanan 5. sınıf deneme sınavıdır. I. dönem konularını kapsamaktadır. Bu denemede toplam 20 soru bulunmaktadır. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki parçaların hangisinde zaman unsuru belirsizdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ünsüz yumuşaması vardır? Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

7. Sınıf Türkçe #evdekal Deneme Sınavı – 8 (Model Yayınları)

blank

Bilal Kış, Taşkın Soysal, Mehmet Akif Ünaldı ve Osman Nuri Ceylan tarafından hazırlanan 7. sınıf deneme sınavıdır. I. dönem konularını kapsamaktadır. Bu denemede toplam 20 soru bulunmaktadır. Örnek soru kökleri: Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu ayraç içinde yanlış verilmiştir? Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır? Metne göre Cemal Safi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden …

Devamını Gör