Category: Bilgi Bankası

Okul Nedir? Okulun Tanımı

Osmanlıca da okul yerine kullanılan mektep sözcüğünün kökeni, Arapçada yazı yeri, yazıhane anlamına gelen maktab kelimesinden türetilmiştir. Mektep yerine okul kelimesinin kullanılışına ilk olarak 1930 yılında rastlanmaktadır. Bilimsel açıdan okul kavramının çeşitli kullanım ve tanımlarına rastlanmaktadır. Bunlardan birincisi yukarıda da verildiği gibi etimolojik tanımı yani kelime kökü ve anlamı bakımından tanımıdır. Buna göre mektep kelimesinin …

Devamını Gör

Etkili ve Nitelikli Okullarda Okul İkliminin Özellikleri

Her ne kadar etkili okul, nitelikli okul, iyi ve başarılı okul kavramları göreceli kavramlar olsalar da yapılan araştırmalar bu tür okulların ortak bazı özelliklere sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Olumlu okul iklimine sahip okulların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir; Bu tür okullarda düzen ve disiplinle ilgili şeffaf uygulamalar vardır. Bu tür okulların varlık nedeni, ilkeleri ve …

Devamını Gör

Fiziksel Bir Ortam Olarak Okul – Eğitim Mimarisi

Bilhassa okul başarısızlığının nedenleri üzerinde durulurken okulun sosyal ve örgütsel yapısı sıklıkla ele alınıp tartışıldığı halde okulun mimari yapısı, durumu neredeyse hiç dikkate alınmamaktadır. Oysaki okul mimarisinin yani mekânın ve düzenlemesinin eğitim ve öğrenme faaliyetlerini doğrudan etkilediği kanıtlanmıştır. Mekân ve olumlu öğrenme iklimi okul eğitiminin başarıya ulaşmasını olumlu yönde etkilemektedir. Mimari yapı insanın sağlığını, ruh …

Devamını Gör

Türkçe Dersi Neden Önemsenmelidir?

Türkçe hem ana dilimiz olması nedeni ile hem de dünya üzerinde bulunan özellikli dillerden olması nedeni ile özel bir dildir. Elbette Türkçe dersini öğrenirken biraz zorlana bilirsiniz. Dilinizi çok iyi bilmez iseniz asla kendinizi tam ve doğru olarak ifade edemezsiniz. Ayrıca Türkçe dilinde atasözleri, deyimler, fıkralar vs gibi başka hiçbir dilde karşınıza çıkmayacak farklılıklar bulunmaktadır. …

Devamını Gör

Çocukların Stratejik Düşünme Becerisini Artıracak 3 Oyun

Strateji kelimesi,  “stratos”(ordu) ve “agos”(yönetmek) kelimelerinin birleşmesiyle oluştur ve aslında askeri bir terimdir. Eskiden askeriye için strateji olmazsa olmaz becerilerden biriyken durum günümüzde değişmiştir. Neredeyse hangi mesleği yapıyor olursanız olun starteji geliştiremiyorsanız başarılı olamazsınız. Stratejisiz doğan planlarda ne kadar doğru hamleler yapar taktikler uygularsanız uygulayın maalesef olmaz. Bu sebeple çocukların ileride daha doğru kararlar alabilmesi, …

Devamını Gör