8. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

2. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

3. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

5. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

6. Etkinlik : Eş Sesli Sözcükler

7. Etkinlik : Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki sözcüklerden eş sesli olanları işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Nitel-Nicel Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

9. Etkinlik : Genel-Özel Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

10. Etkinlik : İkilemeler

11. Etkinlik : İkilemeler

12. Etkinlik : Yansıma Sözcükler

13. Etkinlik : Pekiştirme Sözcükleri

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan pekiştirmelerin oluşum şekillerini işaretleyiniz.