8. Sınıf Cümle Türleri Etkinlikleri

1. Etkinlik : Yüklemin Türüne Göre Cümleler

Aşağıdaki cümlelerin isim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduklarını işaretleyiniz.

2. Etkinlik : Yüklemin Türüne Göre Cümleler

3. Etkinlik : Yüklemin Türüne Göre Cümleler

4. Etkinlik : Yüklemin Türüne Göre Cümleler

Aşağıdaki cümlelerin kurallı mı, devrik mi, eksiltili mi olduklarını işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Yüklemin Türüne Göre Cümleler

6. Etkinlik : Yüklemin Türüne Göre Cümleler

7. Etkinlik : Anlamına Göre Cümleler

Aşağıdaki cümlelerin olumlu cümle mi olumsuz cümle mi olduklarını işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Anlamına Göre Cümleler

Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyip uygun seçeneği işaretleyiniz.

9. Etkinlik : Anlamına Göre Cümleler

10. Etkinlik : Yapısına Göre Cümleler

11. Etkinlik : Yapısına Göre Cümleler

12. Etkinlik : Yapısına Göre Cümleler

Aşağıdaki cümlelerin yapılarını işaretleyiniz.

13. Etkinlik : Yapısına Göre Cümleler

14. Etkinlik : Cümle Türleri

Aşağıdaki cümlelerin doğru özelliklerini işaretleyiniz.