7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 22 Soru

I. Yarın, bir iş toplantısı için Antalya’ya gidiyorum.

II. —-

III. Evet, zaten bu da o toplantının devamı olacak.

1. Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Cuma günü gitmeyecek miydin?

B) Ne kadar çok iş seyahatine çıkıyorsun!

C) Oraya geçen hafta da gitmemiş miydin?

D) Her gittiğinde yeni bir haberle dönüyorsun.

2. Bir araştırmaya göre ülkemizde nüfusun % 21.4’ü bir yılda birden çok tatil yapmakta, günlük olayları izlemektedir. Öğrenim düzeyi düşük kadınların % 21.1’i yaşama isteğini yitirmiştir ve çocuklarını, yaşlılığın garantisi olarak görmektedir. Öğrenim düzeyi lise ve daha yukarıda olan nüfusun % 19.4’ünü yaşama sıkı sıkıya bağlanmış, gençlerle zaman geçirmeyi sevenler; % 11.9’unu ise gelecekle ilgili hiçbir planı olmayan, aileden maddi destek beklentisi içinde olanlar oluşturuyor. Nüfusun % 11’i yaşamlarından memnun, hoşgörü sahibidir ve aile bireylerinden beklentisi ise saygıdır.

Bu parçadaki verilere göre, nüfusumuzla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öğrenim düzeyi düşük kadınlarda yaşlılık korkusu daha baskındır.

B) Tatil yapamama zamana ve maddi nedenlere bağlıdır.

C) Yaşama isteği azalmış olanların, çocuklarıyla ilgili beklentileri vardır.

D) Kişilerin yaşama bağlılıklarıyla öğrenim düzeyleri arasında bir ilişki olduğu söylenebilir.

(I) Su kabağı, Latince adı “Cucurbitaceae” olan geniş bir aileden geliyor. (II) Sakız kabağı, kavun ve salatalığın da dahil olduğu bu bitki ailesinin binden fazla üyesi olduğu biliniyor. (III) Eni, boyu ve şekli yönünden oldukça çeşitlilik gösteren su kabaklarının temel özelliği, kalın ve özellikle kurutulduktan sonra çok dayanıklı olan bir kabuk yapısına sahip olması. (IV) Bu özelliği nedeniyle su kabakları, tarih boyunca birçok araç ve gerecin yapımında kullanıldı. (V) İnsanlık tarihi boyunca pek çok uygarlığın sanatsal yaratımlarına eşlik eden su kabağından yapılmış müzik aletleri bunlardan biri.

3. Su kabağıyla ilgili bu parçadaki numaralanmış cümlelere ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kökeni belirtiliyor.

B) II. cümlede, I. cümlede belirtilenlere ek bilgi veriliyor.

C) III. cümlede, bazı nitelikleriyle ilgili bilgi veriliyor.

D) IV. cümlede, hangi amaçlarla yetiştirildiği açıklanıyor.

4. Ahmet akranlarına göre normal bir gelişim göstermekte ve Ahmet’in ciddi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Buna karşın, annesi Ayşe Hanım, okula günde birkaç defa telefon ederek Ahmet’in yemeklerini yiyip yemediğini ve sağlık durumunun nasıl olduğunu sormaktadır. Annesinin koruyucu tutumu yüzünden Ahmet’in okulda genellikle öğretmene yakın yerlerde bulunmayı tercih ettiği ve öğretmenden izin alarak bireysel etkinliklere katıldığı gözlenmektedir.

Ahmet’in okuldaki davranışları aşağıdakilerden hangisinin gelişmemiş olmasıyla daha çok ilişkilidir?

A) Paylaşma duygusunun

B) İç denetimin

C) Problem çözmenin

D) Kuralları ayırt etmenin

Yapılma olasılığı yüksek olan bir davranışın düşük olanın yerine kullanılmasına “premack ilkesi” denmektedir. Bu ilkeye göre bireye yapmayacağı bir işten önce severek yapacağı bir iş ödül olarak sunulur.

5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi premack ilkesine örnektir?

A) Bir iş yerinde hedeflenenin üzerinde üretim yaptıkları için çalışanlara iki maaş ikramiye verilmesi

B) Fazla mesai yapmak istemeyen bir çalışana, fazla mesai yaptığı takdirde ertesi gün tuttuğu takımın maçına gidebilmesi için işten erken çıkmasına müsaade edileceği sözünün verilmesi

C) Bir öğrencinin yüksek bir not ortalaması tutturmak istediği için değil, babasından azar işitmekten kurtulmak için var gücüyle ders çalışması

D) Bir arkadaşının yemeğini bitirmediği için azarlandığına tanık olan bir anaokulu öğrencisinin, sevmediği hâlde tabağındaki yemeğini bitirmesi

6. Sosyal öğrenme kuramlarına göre, çocukların gözledikleri modellerin davranışlarını taklit edip etmeyecekleri birçok etken tarafından belirlenir. Bu etkenlerden bir tanesi de modelin davranışlarının sonuçlarıdır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu duruma bir örnek olabilir?

A) Ali’nin konuşma tarzı, çok sevdiği beden eğitimi

öğretmeninin konuşma tarzına benzemektedir.

B) Ayşe, küçük ablasından çok, büyük ablasının giyim tarzının kendisine daha çok yakışacağını düşünmektedir.

C) Hasan, kendisine örnek aldığı abisinin sigara içtiği için hastalandığını duyunca sigara içmemeye karar vermiştir.

D) Genç bir futbolcu takıma girince, uzaktan hayranlık duyduğu tecrübeli takım arkadaşının kendini beğenmiş tavırları karşısında ona öfke duymaya başlamıştır.

7. Bir araştırmada X ve Y kavramları arasında sıfıra yakın bir ilişki bulunmuştur.

Bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir?

X Y

A) Doğum yeri Doğum yılı

B) Boy Kütle

C) Yaş Eğitim düzeyi

D) Kaygı düzeyi Başarı

– Hafta sonu gezmeye Göynük’e gittik.

– Göynük’te eski evlerin çok iyi korunduğunu gördük.

8. Bu iki cümlenin anlamı değiştirilmeden tek cümleye dönüştürülmüş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski evler oldukça iyi korunmuş olduğu için Göynük’e gezmeye gittik.

B) Göynük’e eski evleri görmeye gittik.

C) Hafta sonları eski evleri görmeye Göynük’e giderdik.

D) Hafta sonu gezmeye gittiğimiz Göynük’te eski evlerin çok iyi korunmuş olduğunu gördük.

Antik Çağ’da Milas ile kutsal merkez Labranda arasında bağlantı sağlayan on üç kilometrelik bir yol vardı. Şenlikler, kutsal olduğuna inanılan bu yolda yapılırdı. İlkbaharda bu yolun çevresi bembeyaz papatyalarla kaplanırdı. Yolda küçük kulübeler vardı. Buralarda, sıcaktan susayan yolcular için toprak testilerde buz gibi Labranda suyu bulunurdu.

9. Bu parçada sözü edilen bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bir mevsimdeki durumuna

B) Yolunun kimi özelliklerine

C) Halkın, geçimini nasıl sağladığına

D) Yoldan geçenlere nasıl bir hizmet verildiğine

10, 11 ve 12.soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

唝鱸癟ꇛ癟퍌퍜ꇫ癟

Yukarıdaki şekil bir caddenin yerleşim planını göstermektedir. Bulvarların 1’den 5’ e kadar olan caddelerle yaptığı kesişim yerlerinde K, L, M, N, P, R ve S evleri bulunmaktadır. Bu evlerin konumlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

– L evi 2.caddenin doğu bulvarıyla yaptığı kesişimin üzerindedir.

– N evi, 3.caddenin üzerindedir ve doğu bulvarında değildir.

– R evi 5.cadde üzerindedir.

– S evi 1.caddenin batı bulvarındadır.

– M evi 5.caddenin doğu bulvarındadır.

– P evi, L evi ile aynı bulvar üzerinde ve S evi ile arasında iki cadde bulunmaktadır.

10. Yukarıda verilen bilgilere göre “P” evinin konumuyla ilgili olarak söylenen yargılardan hangisi doğrudur?

A) 4. cadde batı bulvarındadır.

B) 3.cadde batı bulvarındadır.

C) 1.cadde doğu bulvarındadır.

D) 2.cadde batı bulvarındadır.

11. Aşağıdaki evlerden hangisi aynı bulvar üzerindedir?

A) R ve L

B) N ve S

C) P ve M

D) S ve P

12. K evinin yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) 2.cadde batı bulvarındadır.

B) 3.cadde batı bulvarındadır.

C) 4.cadde doğu bulvarındadır.

D) Verilen bilgilerden yeri kesin olarak belirlenemez.

13. “Yaşam, silgi kullanmadan resim çizme sanatıdır.” konulu bir deneme yazısının ana ve yardımcı düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Ana DüşünceYardımcı Düşünce
A) İnsan yaşamı bir resim gibi renklidir.Kimileri yaşamayı bir sanat olarak görebilir.
B) Yaşamda hata yapmak kaçınılmazdır.İnsan yaşamı bir resim gibi renklidir.
C) Yaşanan olayları geri döndürme şansı yoktur.Yaşamda hata yapmak kaçınılmazdır.
D) Sanatçıların yaşamda başarılı olma şansı yüksektir.Kimileri yaşamayı bir sanat olarak görebilir.

İlk kez karşılaştığımız kokuları tam olarak tanımlayamayabiliriz. Bunun yerine kokuyu bize anımsattıkları yoluyla anlatırız. Kokuyla ilgili hemen bütün benzetmeler gücünü çağrışımdan alır.

14. Aşağıdakilerden hangisinde bu parçada sözü edildiği gibi bir koku tanımlaması vardır?

A) Bazen kızımın bebeklikteki kokusunu özlüyorum.

B) Yeni biçilmiş çimen kokusuna bayılırım.

C) Bu parfümde anneannemin yaptığı bitki çaylarının kokusu var.

D) Havadaki kokusundan leylakların açtığını anlarım

ች鱸異ꇛ異퍌퍜ꇫ異

Şekildeki levhalarda beyaz olan alanlar şeffaftır. Siyah kareler ise ışığı geçirmemektedir. Levhalar üst üste konduğunda üst üste gelen alanların hepsi beyaz ise beyaz, en az biri siyah ise siyah görünmektedir.

15. Bu üç levha döndürülmeden üst üste konduğunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) B)

ች鱸異ꇛ異퍌퍜ꇫ異 ች鱸異ꇛ異퍌퍜ꇫ異

C) D)

ች鱸異ꇛ異퍌퍜ꇫ異 ች鱸異ꇛ異퍌퍜ꇫ異

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kendi anlamında kullanılmıştır?

A) Sizin eşyalarınızı alma cesaretine sahip olanlar yakında ortaya çıkar.

B) Kapı aniden açılır ve yıllardır beklenen kral usul usul içeri girer.

C) Her akşam eve gitmeden önce burada kısa bir süre oturur.

D) Hoca bir gün eşeğiyle alışverişe çıkar.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin olumsuzu olan sözcük ek fiil göreviyle kullanılmamıştır?

A) Benimle uğraşmayın, ben şair değilim, şair olan o.

B) O getirdiklerinin hepsi kendisinin değildi.

C) Onun güzelliğini örten siyah elbise giymesi değildi bence.

D) Onu bu konuda değil sen, bütün dostları gelse yine de ikna edemez.

 1. Çiçek yapraklarının dökülme zamanıydı.
 2. Tarihte bir beyaz sayfadır bizim yaptıklarımız.
 3. Benim anılarım her zaman senindi.
 4. Derse gelen öğrencilerin çoğu kravatsızdı.
 5. Sana bıraktığım yastığın üstündekiydi.

18. Numaralandırılmış cümlelerden hangilerinde ek eylem, bir ad tamlamasının içindedir?

A) I. ve II.

B) I. ve V.

C) II. ve III.

D) IV. ve V.

 1. Ondan özür dilemek istiyordum.
 2. Onu neden her şey sinirlendiriyor?
 3. Soğuk bir su içtikten sonra rahatlamıştı.
 4. Bu işi ne zaman yapabiliriz sizce?

19. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I. 1. cümledeki fiil yapıca basittir.

II. 2. ve 4. cümledeki fiillerin kişisi aynıdır.

III. 2. cümledeki fiil birden fazla yapım eki almıştır.

IV. 3.cümlenin fiili yapıca basittir.

A) II ve IV

B) I ve III

C) III ve IV

D) II ve III

20-22. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız.

Bir belediye, arızalanan üç adet trafik lambasının sorunlarını şöyle tespit etmiştir:

– 1.sistem sarıya yeşil, yeşile kırmızı yakmaktadır.

– 2.sistem sarıya ve kırmızıya yeşil yakmaktadır.

– 3.sistem kırmızıya sarı yakmaktadır.

– Sistemlerin bunlar dışında arızaları yoktur.

20. Yeşil ışık yanması gereken sistemlerde aşağıdaki lambalardan hangisi yanar?

1 2 3

A) Kırmızı Yeşil Yeşil

B) Yeşil Kırmızı Sarı

C) Yeşil Sarı Kırmızı

D) Sarı Kırmızı Sarı

21. 1. sistemde sırasıyla sarı, yeşil ve kırmızı olarak yanan ışıklar 2.sistemde nasıl yanar?

A) Sarı, kırmızı, yeşil

B) Kırmızı, sarı, yeşil

C) Yeşil, yeşil, yeşil

D) Kırmızı, kırmızı, kırmızı

22. Arızalı üç trafik ışığıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kırmızı ışık, 1.ve 2.sistemde aynı renkte yanar.

B) Kırmızı ışık, 2.ve 3.sistemde aynı renkte yanar.

C) Sarı ışık, 1.ve 2.sistemde aynı renkte yanar.

D) Sarı ışık, 2. ve 3.sistemde aynı renkte yanar.

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 22 Soru
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 22 Soru
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü