7. Sınıf Sözcükte Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : Sözcükte Çok Anlamlılık

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlamlarını işaretleyiniz.

2. Etkinlik : Sözcükte Çok Anlamlılık

3. Etkinlik : Gerçek ve Mecaz Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

4. Etkinlik : Gerçek ve Mecaz Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Terim Anlam

6. Etkinlik : Gerçek, Mecaz, Terim Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

7. Etkinlik : Gerçek, Mecaz, Terim Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Somut ve Soyut Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.