7. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

1. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

2. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

3. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

4. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

5. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

6. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

7. Etkinlik : Eş Sesli Sözcükler

8. Etkinlik : Eş Sesli Sözcükler

9. Etkinlik : Eş Sesli Sözcükler

10. Etkinlik : Nicel-Nitel Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

11. Etkinlik : Nicel-Nitel Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

12. Etkinlik : Genel-Özel Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

13. Etkinlik : Genel-Özel Anlam

14. Etkinlik : Genelden Özele, Özelden Genele

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin genelden özele mi özelden genele mi olduklarını işaretleyiniz.

15. Etkinlik : Yansıma Sözcükler

16. Etkinlik : İkilemeler

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerin oluşum özelliklerini işaretleyiniz.

17. Etkinlik : İkilemeler

18. Etkinlik : Pekiştirme Sözcükleri

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan pekiştirmelerin oluşum şekillerini işaretleyiniz.