7. Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanağı

Zorunlu olarak yapılan Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tutanağıdır. 7. sınıflar için tutulmuştur.

Gündem Maddeleri

  • Açılış ve yoklama.
  • Konu ile ilgili olarak İlköğretim Okulları yönetmenliğinin okunması
  • Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu ve davranış yönünden durumlarının ele alınması.
  • Öğrencilerin başarılarının arttırılması için alınması gereken önlemler.
  • Performans ve proje ödevlerinin görüşülmesi
  • Dilek ve temenniler

Dosyayı İndir