7. Sınıf Cümlede Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : Amaç-Sonuç Cümleleri

2. Etkinlik : Sebep-Sonuç Cümleleri

3. Etkinlik : Amaç-Sonuç, Sebep-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

4. Etkinlik : Öznel-Nesnel Cümleler

Aşağıdaki cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarını işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Öznel Cümleler

6. Etkinlik : Örtülü Anlam

7. Etkinlik : Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

Aşağıdaki cümlelerin doğrudan anlatım mı dolaylı anlatım mı olduklarını işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Cümleye Hâkim Olan Duygu

9. Etkinlik : Karşılaştırma Cümleleri

10. Etkinlik : Benzetme Cümleleri

11. Etkinlik : Örnekleme Cümleleri

12. Etkinlik : Cümle Oluşturma