6. Sınıf Ses Bilgisi Tarama Testi

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hece sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Çocuklar okulu sevdiler.
B) Sana evden uzaklaşma demiştim.
C) Onu yarın sinemaya götüreceğim.
D) Sana sözüm vardı, unutmadım.

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A) Okuldakiler  B) Evimiz
C) Sevgisizlik  D) Umutsuzluk

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uyar?
A) Yarın tiyatroya gidiyoruz.
B) Henüz oraya gitmedim.
C) Kalem almak için dışarı çıktı.
D) Kitap okumadığı için kızdım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük yoktur?
A) Söylediğin kitapçıda aradığımı bulamadım.
B) Ağaçtan düştü geçen yaz.
C) Bu dolapta aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum.
D) Okuldan henüz çıkmamış.

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşaması kuralına uymaz?
A) Ağaç  B) Dolap
C) Saç  D) Çocuk

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesini örnekleyen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Evden uzaklaşmanı istemiyorum.
B) Yazlığa henüz gidemedik.
C) Yapayalnız yaşıyor bu evde.
D) Alnına dökülen saçları yakışıyordu ona.

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?
A) Pencereyi kapat dedim sana.
B) Seni çok özledim canım arkadaşım.
C) Onu kaç kere uyarmıştım.
D) Evin kapısı çok yıpranmış.

8. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde koruma ünsüzü kullanılmıştır?
A) Evini  B) Penceresi
C) Kapıyı  D) Aklından

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılmamıştır?
A) Evden uzaklaşana kadar ona bir şey söylemedim.
B) Sinemayı bulana kadar çok vakit kaybettik.
C) Yukarıdan aşağıya kaç saatte indin?
D) Biz üç arkadaş, çok samimiydik.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A) Her şey seni ilk gördüğümde başladı.
B) Çocuğun salıncağını unutma sakın.
C) Notların düşmesini o da istemiyordu.
D) Olumsuz davranışlarını sevgisizliğe bağlıyorum.

11. Hayatı sev, doyasıya yaşa.
Umutsuzluğa kapılma, hep çalış.
Her şey senin elinde unutma!
Sevgiyi yeter ki ihmal etme!
Yukarıdakinde hangisi yoktur?
A) Kaynaştırma harfi
B) Koruma ünsüzü
C) Ünsüz yumuşamasını örnekleyen bir sözcük
D) Ünsüz benzeşmesini örnekleyen bir sözcük

12. Mutluluğu da tadacaksın hayatta,
Hüznü de yaşayacaksın.
Biliyorsun ki uzun yıllar var önünde;
Nice güzellikler seni bulacak.
Buna inanmalısın!
Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü düşmesi

13. Söylediklerimi boş veriyor hep. Çevresindekilere kanıyor hemen. Kalbimi o kadar kırıyor ki unuttuğumu sanıyor o; ama unutmadım kalp kırıklıklarımı.
Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ünlü düşmesine uğraşmış bir sözcük vardır.
B) Hem ünsüz yumuşamasına hem de ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır
C) Ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır.
D) Ünlü daralması örnekleyen bir sözcük vardır.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-A 3-B 4-D 5-C 6-D 7-B 8-A 9-B 10-C 11-D 12-A 13-D