6. Sınıf Edat, Bağlaç, Ünlem Etkinlikleri

1. Etkinlik : Edat

2. Etkinlik : Edat

3. Etkinlik : Edat

4. Etkinlik : Edat

5. Etkinlik : Bağlaç

6. Etkinlik : Bağlaç

7. Etkinlik : Bağlaç

8. Etkinlik : Edat-Bağlaç

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin edat olarak mı bağlaç olarak mı kullanıldıklarını işaretleyiniz.

9. Etkinlik : Edat-Bağlaç

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin edat mı bağlaç mı olduklarını işaretleyiniz.

10. Etkinlik : Edat-Bağlaç

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin edat mı bağlaç mı olduklarını işaretleyiniz.

11. Etkinlik : Ünlem

12. Etkinlik : Ünlem