5. Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanağı

Zorunlu olarak yapılan Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tutanağıdır. 5. sınıflar için tutulmuştur.

Gündem Maddeleri

1-Açılış ve yoklama

2-İlköğretim kurumları yönetmeliğinin toplantı ile ilgili kısmının okunması

3-Beslenme, temizlik, ders çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi ve  uygulanması

4-Sınıfın genel durumu hakkında konuşulması

5-Sınıfta ortaya çıkabilecek sorunların ortak çözüm yolları

6-Sınıf içi başarının artırılması için alınması gereken tedbirler

7-Yazılı sınavların ilgili yönetmeliğe uygun olarak belirlenmesi

8-Proje ve performans ödevleri

9-Konuların işlenmesinde,sınıf davranışlarında branşlar arası işbirliğinin sağlanması

10-Dilek ve temennilerDosyayı İndir