5. Sınıf Ses Olayları Etkinlikleri

1. Etkinlik : Ünsüz Yumuşaması

2. Etkinlik : Ünsüz Yumuşaması

3. Etkinlik : Ünsüz Yumuşaması

4. Etkinlik : Ünsüz Benzeşmesi

5. Etkinlik : Ünsüz Benzeşmesi

6. Etkinlik : Ünsüz Yumuşaması ve Ünsüz Benzeşmesi

7. Etkinlik : Ünlü Daralması

8. Etkinlik : Ünlü Daralması

9. Etkinlik : Ünlü Düşmesi

10. Etkinlik : Ünlü Düşmesi

11. Etkinlik : Ünlü Düşmesi

12. Etkinlik : Ünsüz Türemesi

13. Etkinlik : Ses Olayları Karışık

14. Etkinlik : Ses Olayları Karışık

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ses olaylarını işaretleyiniz.