2023 MEB Vizyon Belgesinden Başlıklar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Vizyon Belgesi’ni açıkladı. Belgede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 yıllık hedef ve yaklaşımları yer aldı. Belgeden satır başları şu şekilde:

Temel eğitim

 • İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.
 • İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.
 • İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.
 • Eğitim kayıt bölgelerinde Okul – Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.
 • Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

Ortaöğretim

 • Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
 • Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor.
 • Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.
 • İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
 • Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
 • Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liseleri

 • Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.
 • Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor
 • Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İmam Hatip Ortaokulları Ve Liseleri

 • İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.
 • Ders çeşidi azaltılıyor
 • Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.
 • Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor.
 • İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

Mesleki-Teknik Eğitim

 • Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.
 • Esnek ve modüler müfredat geliyor.
 • Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
 • Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.
 • Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.
 • Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
 • Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

Özel Öğretim

• Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor

• Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor

• Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

Ve Ayrıca…

 • Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacak.
 • Okul mahalle spor kulüpleri kuruyoruz.
 • Yabancı dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacak.
 • Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak.

İçerik ve Uygulama

 • Tüm okullarda Tasarım – Beceri Atölyeleri kuruluyor.
 • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
 • Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

Okul Gelişim Modeli

 • Tüm okullarda Tasarım – Beceri atölyeleri kuruluyor.
 • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim

 • Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.
 • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor
 • Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

Ölçme ve Değerlendirme

 • Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor
 • Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor
 • Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.
 • Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi

 • Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor
 • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 + 1 Yıl)
 • Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor
 • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor
 • Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor
 • Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.
 • Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.
 • Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor
 • Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor
 • Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.
 • Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor.

Okulların Finansmanı

 • Okullara gelişim bütçesi veriliyor.
 • Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.
 • Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.
 • Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri

 • Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor
 • Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

 • Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor
 • Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.
 • Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

Özel Eğitim

 • Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.
 • Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
 • Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor.

Özel Yetenek

 • Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor
 • Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.
 • Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.
 • Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor
 • Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
 • Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

Yabancı Dil Eğitimi

 • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak
 • Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor
 • Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.
 • Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.
 • Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve Beceri Destekli Dönüşüm

 • Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.
 • Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor
 • Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor
 • Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

Erken Çocukluk

 • 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.
 • Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.
 • Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.
 • Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

Hayatboyu Öğrenme

 • Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.
 • Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.
 • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.
 • Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
 • Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
0 0 oy
İçeriğe Puan Ver!
Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle