Tag: 6. sınıf testleri

Oca 12

33 Soruluk 6. Sınıf Tarama Testi

6. sınıf konularından seçilen 33 soruluk tarama testidir. Altınbilgi yayınlarından toplanan sorular renkli olarak çıktıya hazır. İçerisinde kelimede anlam, cümlede anlam, paragraf, zamirler, sıfatlar, ses bilgisi, yazım ve noktalama konuları mevcuttur.

Haz 09

6. Sınıf Zamirler Testi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili sözcük belgisiz adıldır? A) Bazı toplumlar, teknolojiye karşıdır. B) Herkes bizi bekliyor, acele et. C) Burayı daha önce görmemiştim. D) Her taşın altından o çıkıyor. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı kullanılmıştır? A) Masanın üzerindeki kitaplar kimin? B) Bu kadar yıl nasıl geçti? C) Yarışmada kaçıncı kez birinci oldun? D) …

Continue reading

Haz 09

6. Sınıf Zamirler Testi (2)

ZAMİRLER TESTİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belgisiz adıldır? A)  Bazı toplumlar, teknolojiye karşıdır. B)   Herkes bizi bekliyor, acele et. C)   Burayı daha önce görmemiştim. D)  Her taşın altından o çıkıyor.   2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı kullanılmıştır? A)  Masanın üzerindeki kitaplar kimin? B)   Bu kadar yıl nasıl geçti? C)  Yarışmada kaçıncı kez birinci oldun? D)  Hangi durakta ineceksin? 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı kullanılmamıştır? …

Continue reading

Haz 09

6. Sınıf SÖZCÜKTE YAPI TESTİ

SÖZCÜKTE YAPI TESTİ 1. Sonsuza (I) dek yaşayacak (II) olan sanatçıların (III) arzuladıkları şey doğanın (IV) tablosunun güzelliklerle boyalı (V) olmasıdır. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V 2. Güneşin ışıkları (I) kavruk (II) tenimizi sızlatıyor (III), ılık (IV) rüzgârsa okşuyordu (V). Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım. B) Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı. C) Kurulu bir düzenini bozup göçmek istemiyordu. D) Dizili masalar, şamdanlarıyla güzel görünüyordu. …

Continue reading

Haz 09

6. Sınıf sıfatlar testi testi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A)      Kaç liralık fatura kesilecek? B)      Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C)      Ne kadar güzel konuşuyor değil mi? D)      Bu nasıl bir isim böyle 2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi sözcük türü yönüyle farklıdır? A)      Duyduklarını uzun uzun bize anlattı. B)      Uzun filmler insanı sıkıyor. C)      …

Continue reading

Haz 09

6. Sınıf Ses Bilgisi Tarama Testi

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hece sayısı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Çocuklar okulu sevdiler. B) Sana evden uzaklaşma demiştim. C) Onu yarın sinemaya götüreceğim. D) Sana sözüm vardı, unutmadım. 2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? A) Okuldakiler  B) Evimiz C) Sevgisizlik  D) Umutsuzluk 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uyar? A) Yarın tiyatroya gidiyoruz. B) Henüz oraya gitmedim. C) Kalem almak için dışarı çıktı. D) Kitap …

Continue reading